برای دریافت فایل کاربرد اکسس درحسابداری کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه بیست و هفتم بهمن 1391 و ساعت 21:10 |
 

برای دریافت مقاله بازاریابی داخلی کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه بیست و هفتم بهمن 1391 و ساعت 21:0 |
 

 

خلاصه قوانین پنج گانه پیترسنگه راجع به مدیریت


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه بیست و هشتم مهر 1391 و ساعت 10:32 |
 

 

جهت تسهیم هزینه های ثانویه درحسابداری صنعتی می توان ازنرم افزارExcel استفاده کرد


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه بیست و هشتم مهر 1391 و ساعت 10:23 |

سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری مفاهیم وروش های آماری 2 دیماه 1389

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در یکشنبه سوم بهمن 1389 و ساعت 20:47 |

سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری حسابداری شرکت ها دیماه 1389

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در یکشنبه سوم بهمن 1389 و ساعت 20:40 |

سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری اصول حسابداری 2 دیماه 1389

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در یکشنبه سوم بهمن 1389 و ساعت 20:37 |

سوال وپاسخ امتحان نهایی کشوری حسابداری صنعتی دیماه 1389

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در یکشنبه سوم بهمن 1389 و ساعت 20:33 |

اسلایدهای کتاب رفتارسازمانی پیشرفته نوشته استیفن رابینزدانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی اراک 

برای دریافت فایل هرکدام اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در یکشنبه سوم بهمن 1389 و ساعت 20:30 |

اسلایدهای کتاب رفتارمصرف کننده نوشته جان سی مون ومیشل اس مینور  دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی دانشگاه آزاداسلامی اراک

برای دریافت فایل هرکدام اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در یکشنبه سوم بهمن 1389 و ساعت 20:18 |

استاندارد مهارت و آموزشي رایانه کارمالی

جهت دریافت فایل  اینجا  کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در شنبه بیست و نهم آبان 1389 و ساعت 16:48 |

استاندارد مهارت و آموزشي حسابدارحقوق ودستمزد

جهت دریافت فایل  اینجا  کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در شنبه بیست و نهم آبان 1389 و ساعت 16:43 |

استاندارد مهارت و آموزشي حسابداری صنعتی

جهت دریافت فایل اینجا  کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در شنبه بیست و نهم آبان 1389 و ساعت 16:41 |

استاندارد مهارت و آموزشي حسابداری تکمیلی

جهت دریافت فایل  اینجا  کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در شنبه بیست و نهم آبان 1389 و ساعت 16:37 |

استاندارد مهارت و آموزشي مهارت حسابداری مقدماتی

 جهت دریافت فایل  اینجا  کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در شنبه بیست و نهم آبان 1389 و ساعت 16:25 |

سوالات نهایی کشوری سال سوم رشته حسابداری

حسابداری صنعتی،اصول حسابداری۲،حسابداری شرکتها،مفاهیم وروشهای آماری ۲

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید

 

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در یکشنبه دوم آبان 1389 و ساعت 13:56 |

سوالات نهایی کشوری سال سوم رشته حسابداری

حسابداری صنعتی،اصول حسابداری۲،حسابداری شرکتها،مفاهیم وروشهای آماری ۲

                          جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389 و ساعت 13:8 |

مقاله های رفتارسازمانی وتئوری های مدیریت پیشرفته دانشجویان کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی  دانشگاه آزاداراک

                      جهت دریافت اینجاکلیک کنید

+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در پنجشنبه بیست و نهم مهر 1389 و ساعت 12:23 |

 

مشتری محوری ـ مشتری نوازی    Customer intimacy

******************************************


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه هفدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 22:34 |
 

شرکتهای بازارساز   Market driving co

*****************************


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه هفدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 22:32 |
 

شرکتهای بازارمحور    Market driven co

*******************************


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه هفدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 22:27 |

 

بازاریابی پیش بین      Anticipative marketing 

************************************  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه هفدهم اردیبهشت 1389 و ساعت 22:25 |

 

بازاریابی اینترنتی

**************

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه دهم اردیبهشت 1389 و ساعت 14:25 |

 

خريد پنهانی Mystery shopping

*************************

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه دهم اردیبهشت 1389 و ساعت 14:20 |
 

بازاريابي داخلي                 Internal marketing

************************************


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه دهم اردیبهشت 1389 و ساعت 14:14 |
 

بازاريابي رابطه مند (RELATIONSHIP MARKETING)

****************************************


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه دهم اردیبهشت 1389 و ساعت 14:11 |

 

ارزش ویژه برند (نام تجاری)    BRAND EQUITY 

*********************************  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در جمعه دهم اردیبهشت 1389 و ساعت 14:1 |
 

بازارپردازی (Merchandising) 

**************************** 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در پنجشنبه نوزدهم فروردین 1389 و ساعت 13:15 |
 

بازاریابی پارتیزانی     GUERRILLA MARKETING

****************************************************


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در چهارشنبه چهارم فروردین 1389 و ساعت 15:1 |

 

سوالات عملی کاربرد رایانه درحسابداری

               ***************************************


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حسین خسروانی در یکشنبه هجدهم بهمن 1388 و ساعت 22:3 |